ตารางการใช้ห้องเรียน-ห้องประชุม
อัตราค่าไฟฟ้าห้องประชุม-ห้องเรียน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ติดต่องานอาคารสถานที่


DSC_0595.JPG

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02 256 4092-7 ต่อ 115

แฟกซ์ 02 256 4090


[กลับไป]