ตารางการใช้ห้องเรียน-ห้องประชุม
อัตราค่าไฟฟ้าห้องประชุม-ห้องเรียน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
เจ้าหน้าที่

IMG_2563.JPG นางอัญชลี จุลินรักษ์   หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่   โทร. 02 256 4091-9 ต่อ 115


IMG_6902.JPG นางสาวพีรนันท์ เขียวชอุ่ม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   โทร. 02 256 4091-9 ต่อ 115


IMG_2564.JPG นายพิพัฒน์ โรหิตเสถียร   นายช่างโยธา   โทร. 02 256 4091-9 ต่อ 513


IMG_2565.JPG นายนิวัฒน์ บุตรแสนสี   นายช่างเทคนิค   โทร. 02 256 4091-9 ต่อ 513


IMG_6996_1.JPG นายธนภณ บุญธรรม   นายช่างเทคนิค   โทร. 02 256 4091-9 ต่อ 513
[กลับไป]